Fondo cabecera Concello de Ribeira de Piquín

Socioeconomía

Socioeconomía

Ribeira de Piquín, concello eminentemente rural, ten na agricultura e na gandería os alicerces fundamentais da súa economía.

Malia que un 85% da poboación activa está dedicada ó sector primario, non chegan ó cinco por cento as terras destinadas ó cultivo; mentres que a superficie dedicada a prados e pastizais achéganse ó quince por cento e a que se reserva para terreo forestal representa un oitenta por cento da superficie total.

A dedicación gandeira é fundamentalmente de vacún, con dedicación preferentemente láctea. O seu número dobra en cabezas ó porcino, que non chega ó milleiro de cabezas, e supera ó ovino que rolda ó medio milleiro. Os restantes sectores laborais ocupan a máis dun tres por cento, no caso da industria, e a un 4'4%, no da construción, mentres que un sete por cento dos traballadores están no sector servizos.

Polo que se refire á industria é escasa, podéndose concretar na existencia de fábricas de transformación láctea, varios muíños, aserradeiros, carpinterías e algunhas canteiras para a extracción de áridos.

Mencionar, sen embargo, que Ribeira de Piquín posúe un subsolo rico en xacementos de ferro, téndose detectado tamén existencias de uranio.

O sector terciario atópase moi mediatizado pola proximidade de Meira, en cuxas feiras se verifican tódalas transaccións a nivel local.

Industrias: Madereiras, lácteas y extractivas.

Feiras e Mercados: Ribeira de Piquín ( o 23 e o derradeiro sábado de cada mes).

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Ribeira de Piquín
Concello de Ribeira de Piquín
Chao de Pousadoiro, s/n 27242 Ribeira de Piquín - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 333 601 | Fax: 982 333 735
E-mail: ribeirapiquin@hotmail.com